Hovedseksjon

Tilrettelagt opplæring med arbeidslivstrening på Holtet vgs

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring på videregående skole for elever som trenger Individuell Opplæringsplan i alle fag og har tilrettelagt arbeid som mål. Hver elev har arbeidstrening, enten på skolen eller i en bedrift.

Vi legger vekt på at elevene skal være aktive og trene på rutiner de trenger senere i livet i jobb og hverdag. Det er viktig for oss at eleven skal bli mest mulig selvstendig, både med å ta vare på seg selv, lage mat, holde orden på en framtidig bolig eller ta kollektiv transport. Avdelingen er plassert midt i skolebygget og elevene er derfor en naturlig del av skolemiljøet.

Når eleven skal søke skoleplass, heter tilbudet Vg1 Studiespesialisering- tilrettelagt opplæring arbeidslivstrening.

Hvem er elevene våre?

Elevene som går her har psykisk utviklingshemming og/eller sammensatte lærevansker som lett til moderat psykisk utviklingshemming, autisme, Downs syndrom og andre som har behov for helhetlig spesialundervisning. Vi har 16 elever fordelt på små grupper.

Kom gjerne og hils på oss!

Hva lærer vi?

Elevene har fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving og svømming. Elevene har også ADL, aktiviteter i dagliglivet.

I ADL-timene jobber elevene på skolen eller i eksterne bedrifter. På skolen jobber elevene med resirkulering, rydding og reparasjoner, lage produkter til julemarkedet med mer. Elevene har også fire timer på skolekjøkkenet hver uke hvor de lager varm lunsj, baker og koser seg med å spise det de har laget.

Elevene som har vært en stund hos oss får hjelp sammen med bydelene til å finne en praksisplass i en bedrift som passer. Vi ønsker å forberede elevene best mulig på tilrettelagt jobb, en god bosituasjon og en meningsfull fritid. Mer enn 90 % av våre tidligere elever er i dag i tilrettelagt arbeid.

Hva skjer gjennom året?

Vi bruker tid på å bli kjent med hverandre og utvikle sosial kompetanse. Derfor drar vi på mange turer sammen, både lange og korte. Før jul forbereder vi et julemarked der vi inviterer familien til å komme og kjøpe gaver og smake på julebakst. I januar har vi nyttårsball for elevene på avdelingen med god mat og dans. Det er også en overnattingstur for å besøke en annen by og dra i en familiepark.

Har du spørsmål om avdelingen eller ønsker å komme på besøk? Ta kontakt med

Avdelingsleder Melinda Jørgensen, 477 86 839 melinda.jorgensen@osloskolen.no