Studiespesialisering med arbeidslivstrening

Undervisningen foregår i små grupper med tett oppfølging av lærer og assistent, der elevene jobber etter individuelle opplæringsplaner.Vi gir undervisning i norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving og svømming, og legger stor vekt på praktiske ferdigheter i alle fag, også innenfor bruk av IKT, kost/matlaging og ulike formingsaktiviteter.

ADL-ferdigheter

Avhengig av elevenes behov, omfatter tilretteleggingen blant annet trening i dagliglivets gjøremål, språk- og samhandlingstrening og begrepstrening. Foruten å utvikle ferdigheter i de enkelte fag, er det et viktig mål for opplæringen å forberede til en meningsfull arbeids, bolig- og fritidssituasjon.

Ønsker du å snakke med oss eller komme på besøk?

Kontakt oss på telefon: 23 16 51 70. Velkommen!