Hovedseksjon

Elevrådet 2022/23

Elevrådet

Alle ungdomsskoler og videregående skoler skal ha elevråd som jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene.

Tanken med elevrådet er at det skal være elevenes talerør på skolen. Det er flere elever på skolen enn lærere og rektor til sammen. Ingen skole har 100 rektorer. Det er da selvfølgelig at den største gruppen på skolen, elevene, skal ha muligheten for å påvirke sin egen skolehverdag. Elevene vet hvor skoen trykker, de som kjenner den på kroppen hver dag.

Saker for elevrådet

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om varetilbud i kantina, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden.

Elevrådssakene må ikke nødvendigvis handle om skolen.