VG1 Helse- og oppvekstfag

matservering

Opplæringen skal gi opplæring i kommunikasjon, konfliktløsning, samarbeid, empati, lære å forstå menneskers ulike behov i ulike situasjoner, se og ta vare på mennesker rundt deg og å ta vare på deg selv som menneske og medmenneske. Du bør være sosial, være forståelsesfull og kunne ta initiativet til å lære noe nytt. Det er viktig å være positiv til nye mennesker.

Utdanningsløpet

HO-utdanningen på Holtet er en utdannelse som gir yrkeskompetanse med fagbrev. Vi tilbyr også påbygningskurs som gir studiekompetanse.

På Holtet vgs har vi tre tilbud innenfor Helse- og oppvekstfag:

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Programfag

Helsefremmende arbeid handler om sammenhengen mellom livsstil, fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilsykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.

Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte, og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygget opp, kravene som må settes til god yrkesutøvelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Prosjekt til fordypning gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen utdanningsprogrammet Helse- og sosialfag. Det er viktig at du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrker innenfor helse-, sosial- og oppvekstsektoren og fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg2-nivå.

Fag i utdanningen

Programfag

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Prosjekt til fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Naturfag

Matte

Kroppsøving

Drawing of a city