Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Fem videregåendeskoleelever

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 1. oktober til 31. desember.

I løpet av vårsemesteret er gjennomføringsperioden fra februar til juni. Det er frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen.

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Se spørsmålene i Elevundersøkelsen

I vårsemesteret kan skolene selv velge spørsmålene i undersøkelsen. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn de de har planer om å følge opp.

Før undersøkelsen

Vi anbefaler skolene å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

Hvor og når kommer resultatene?

Her kan du se resultatene av Elevundersøkelsen.

I januar publiserer vi nasjonale og fylkesvise resultater på finn forskning og rapporter på udir.no.