Organisering av digitalt klasserom:

Under beskriver vi punktvis hvordan arbeidet er organisert. Dersom du lurer på andre ting ta kontakt med din kontaktlærer. Hun/han kan hjelpe deg.

Læringsplattform
Alle arbeidsoppgaver legges ut i fagrommene i It´s Learning. Fagrommene benyttes til undervisningsopplegg, tilbakemeldinger og fremovermeldinger samt vurderinger. Noen klasser har i tillegg etablert kommunikasjon via Teams eller Messenger, hvis dette er aktuelt for din klasse vil du få beskjed fra din kontaktlærer.

Skoledagen
Du må regne med å bruke store deler av dagen på skolearbeid. Det forventes at du logger deg inn på It´s Learning daglig kl. 08.30. Gå inn i fagrommet til det faget du skal ha og følg lærerens instrukser. Læreren vil være pålogget It´s Learning når hun/han har undervisning i følge timeplanen. Læreren vil i denne perioden velede deg via telefon eller andre kommunikasjonsformer. Læreren vil være tilgjengelig frem til arbeidsdagens slutt kl 16.00. Send gjerne læreren mail eller sms etter det, du vil da få svar dagen etter.

Timeplan
For hver time skal faglærer skrive en plan for innholdet i dagens økt i «oppslagsverktøyet» (feeden) i fagrommet i It´s Learning.  Din oppgave er å logge inn og gjøre oppgavene som beskrevet. 

Ukeplan 
For neste uke (og eventuelt ukene som kommer) skal det utarbeides en ukeplan for hver klasse. Læreren sender den til deg førstkommende fredag. Den vil også legges i fagrommene på It´s Learning. I ukeplanen får du en oversikt over alt arbeidet som skal gjøres og når.

Fireukersplan
Alle lærere skal innen kort tid publisere en oversikt for de kommende fire ukene på It´s Learning.  Den vil gi et inntrykk av hvilke hovedtemaer som er planlagt for hvilke uker i den kommende hjemmeundervisningsperioden. Dette for at du skal kunne vite hva dere skal jobbe med selv om lærer blir sykemeldt eller lignende. 

Vurdering
Vurderinger vil i denne perioden legges opp under den forutsetning at alle hjelpemidler er tillat. Vurderingene må dermed teste kompetanse i større grad enn ren kunnskap. Du vil i større grad nå bli testet i dine evner til å sammenligne, teste, drøfte, reflektere, analysere, produsere osv. Lærerne skal være tydelige på hva som er vurderingsgrunnlag til standpunktkarakteren. Som i en vanlig situasjon, er det læreren som bestemmer hvilke rammer som gjelder for vurderinger.

Fravær
Det skal ikke føres fravær i perioden skolen er stengt. Elever som ikke deltar på undervisningsoppleggene, kontaktes først av faglærer og/eller kontaktlærer. Dersom lærer ikke får kontakt med elevene etter tre dager varsles avdelingsleder.  Miljøarbeidere og rådgivere vil bidra med å følge opp fraværet. Varsel om manglende grunnlag for vurdering vil sendes dersom du blir borte fra faget og ikke leverer oppgaver innen tidsfrist. Vi er kjent med utfordringer med nedetid/treghet for en del av de digitale verktøyene. Har du problemer med dette gir du beskjed til faglæreren du har i den aktuelle økten.

Sykdom
Ved sykdom må du gi beskjed til din kontaktlærer. Dette er ekstra viktig i denne perioden da kontaktlærer vil følge deg opp med tanke på fritak fra undervisning. Det er også viktig fordi vi som skole må registrere alle elever og ansatte med sykdom.

Standpunkt og eksamen
Stengningen av skolen påvirker ikke din rett til standpunkt i alle fag. Gjør du de oppgavene som er forventet av deg vil vurderingsgrunnlaget for standpunkt i faget være tilstede. Dersom du ikke leverer inn aktiviteter/besvarelser innen fristen vil det tolkes som at du ikke har deltatt, og gjentar dette seg kan det føre til at du mangler vurderingsgrunnlaget i faget. Inntill skolen får kontrabeskjed vil eksamen bli gjennomført som planlagt.

Følg oss på Instagram