Hovedseksjon

Vg2 Helsearbeiderfag

Dissekering av hjerte

Gjennom utdanningen lærer du hvordan du skal møte og gi omsorg til pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. En helsefagarbeider møter mennesker fra ulike kulturer, ulike livsfaser og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. 

Gjennom teori og praksis lærer du blant annet om: 

 • Arbeid med fysisk og psykisk helse 
 • Menneskekroppens oppbygging og funksjoner 
 • Hygiene 
 • Kostholdslære 
 • Forebyggende helsearbeid 
 • Sykdomslære 
 • Førstehjelp   
 • Tverrfaglig samarbeid 

 

Fag i utdanningen:

Programfag

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse
 • Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

 

Helsefagarbeider på Holtet vgs

Aya anbefaler helsearbeiderfag

Fag i utdanningen

Programfag

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving