Hovedseksjon

Utlån av lærebøker og annet utstyr

Utlån av utstyr

Lån av utstyr

Når elever låner utstyr av skolen, må de signere en lånekontrakt. For elever som er under 18 år, er de foresatte ansvarlig for utstyret og de foresatte må signere kontrakten sammen med eleven. Utstyret kan lånes så lenge man er elev. Om man velger å slutte før skoleåret er over, må man levere tilbake utstyret når man slutter.

Lærebøker

Lærebøker er merket med strekkode som identifiserer hvem som har lånt bøkene. Elever er personlig ansvarlige for bøkene, og elev/foresatt må erstatte bøker som blir ødelagt eller som ikke leveres tilbake. En skolebok koster ca. kr 500 og over.

Pc, iPad, ladere

Skolen tar leie for IKT-utstyr tilsvarende utstyrsstipendet. Utstyret er merket med koder og strekkoder som identifiserer hvem som har lånt utstyret. Elever er personlig ansvarlig for utstyret, og elev/foresatt må erstatte utstyr som blir ødelagt eller som ikke leveres tilbake. Eventuelt må man betale for reparasjon. En pc eller annet utstyr som blir helt ødelagt eller som ikke leveres tilbake, må erstattes med inntil kr 5000, etter alderen på utstyret. Se mer om dette i kontrakten.

Uniformer

Elever på helse- og oppvekstfag bruker uniform i noen programfag. Elever får låne uniformer av skolen, og skal levere de tilbake når de slutter.

Skap til elevenes utstyr

I klasserommet er det ett elevskap til hver elev. Elever må ta med hengelås til skapet. Bøker og pc skal låses inn. Vi minner om at elever er erstatningsansvarlig for utstyret de låner.

Tyveri

For å unngå at noe blir borte, er det viktig å låse elevskapet. Elever som opplever å miste noe, eller har mistanke om tyveri, må melde fra til kontaktlærer eller avdelingsleder. Skolen kan ikke erstatte tapet ditt, men kan bistå i undersøkelser og prøve å finne det som er blitt borte. Hvis en elev blir tatt for tyveri på skolen, er det et svært alvorlig tillitsbrudd. Saken blir politianmeldt og rektor bortviser eleven for minst 3 dager.