Utlån av lærebøker og annet utstyr

UTLÅN AV LÆREBØKER
Skolen låner ut lærebøker gratis til elevene.
Bibliotekar Tonje Silfvenius er ansvarlig for utlånet av bøkene, som registreres i bibliotekets utlånssystem. Utlånet er koblet til en unik strekkode for den enkelte bok. Dette betyr at ”eieren” av en bok kan identifiseres ved strekkoden.
Elevene er ansvarlige for å behandle bøkene forsiktig. Det er ikke lov å skrive i lærebøkene med kulepenn, markeringspenn og annet som ikke kan fjernes når eleven leverer boken tilbake. Hvis en bok blir mistet eller blir sterkt ødelagt, langt utover slitasje ved normal bruk, må boka erstattes.
Før du får låne bøker, må du undertegne et låneskjema som leveres kontaktlærer. Dersom eleven er under 18 år, må også foresatte undertegne.
Bøker som ikke er levert ved skoleårets slutt må erstattes av eleven.

UTLÅN AV PC
Som elev leier du PC av skolen. Du undertegner en kontrakt for leie i begynnelsen av skoleåret. Du har ansvaret for at PC og utstyr blir tatt godt vare på. Om noe skades, må du selv betale for reparasjon. Når skoleåret er slutt skal PC-en leveres tilbake.
For elevene på vg 1 og 2: Det koster 1032 kroner å leie en PC per år. Dette er samme beløp som du kan få ved å søke utstyrsstipend i Statens Lånekasse. Etter leie i ett eller to år kan maskinen kjøpes ut for et beløp tilsvarende utstyrsstipendet det tredje året.

UTLÅN AV UNIFORMER (gjelder vg2)

Du som er elev på ambulansefag og helsefag, skal bruke uniform i enkelte programfag. Du undertegner en kontrakt for lån av uniform og den skannes/lånes ut på biblioteket.

ELEVSKAP
Alle elever får tildelt et elevskap. Du må selv skaffe hengelås til skapet. Alle bøker og PC skal låses inn. Vi minner om at du er erstatningsansvarlig for utstyret du låner eller leier av skolen.