Hovedseksjon

Fraværsreglement på Holtet vgs

  • Alt fravær skal meldes til skolen.
  • Det skal angis en grunn for fraværet.
  • Melding om fraværet og årsaken til fraværet skal meldes til kontaktlærer på Teams.
  • Hvis du ikke kan komme på skolen må du gi beskjed til din kontaktlærer før skoledagen begynner.
  • Hvis du ikke får meldt fraværet før undervisningen begynner, sender du en melding på Teams om fraværet til kontaktlærer i etterkant.

Faglærere fører fravær som X=Udokumentert. Kontaktlærer retter til kodene i tabellen på neste side når fraværet er meldt og dokumentasjon eventuelt er levert (for kodene D, ! og R). Du vil bli varslet skriftlig i Vis om ditt fravær og eventuelt om du står i fare for å ikke få vurdering (IV). Elever og foresatte er forpliktet til å holde seg oppdatert om fraværet via fraværssystemet Vis.

Hvis kontaktlærer ikke har mottatt melding vil han/hun sende melding til foresatte samme dag. Ved gjentatt/høyt udokumentert fravær blir eleven og foresatt innkalt til samtale med kontaktlærer. Formålet er å finne fram til oppfølgingstiltak.

Søknad om permisjon

Søk om permisjon på eget skjema. Skjemaet finner du på skolens nettside.