Hovedseksjon

Fraværsreglement på Holtet vgs

  • Det skal angis en grunn for fraværet
  • Melding om fraværet og årsaken til fraværet skal meldes til kontaktlærer på epost eller sms
  • Hvis du ikke kan komme på skolen må du gi beskjed til din kontaktlærer før skoledagen begynner
  • Hvis du ikke får meldt fraværet før undervisningen begynner, sender du en e-post om fraværet til kontaktlærer i etterkant
  • Fraværet må meldes senest dagen etter at eleven har kommet tilbake til skolen etter fraværet

Faglærere fører fravær som U=Udokumentert. Kontaktlærer retter til kodene i tabellen på neste side når fraværet er meldt og dokumentasjon eventuelt er levert (for kodene E, D og R). Du vil bli varslet skriftlig i SkoleArena om ditt fravær og eventuelt om du står i fare for å ikke få vurdering (IV). Elever og foresatte er forpliktet til å holde seg oppdatert om fraværet via fraværssystemet SkoleArena.

Hvis kontaktlærer ikke har mottatt melding vil han/hun sende melding til foresatte samme dag. Ved gjentatt/høyt udokumentert fravær blir eleven og foresatt innkalt til samtale med kontaktlærer. Formålet er å finne fram til oppfølgingstiltak. 

SØKNAD OM PERMISJON

Elever som vil be om fri fra skolen, må søke om dette i god tid. Søknader om permisjon intil èn dag sendes på e-post til kontaktlærer, som avgjør søknaden. Innvilges søknaden føres fraværet som dokumentert. 

Søknader om permisjon for mer enn en dag avgjøres av avdelingsleder. Eleven fyller da ut skjemaet ”Søknad om permisjon”. Søknaden leveres kontaktlærer som anbefaler/ikke anbefaler godkjenning. Søknaden videresendes til avdelingsleder for avgjørelse. Skjemaet finner du på skolens nettside.