Hovedseksjon

Minoritetsrådgiver

Mange ungdommer kan oppleve det som vanskelig å håndtere forventninger som stilles fra skolen og familien. Når forventninger fra skole, venner og familie oppleves som motstridende kan situasjonen oppleves som ekstra vanskelig.

Som minoritetsrådgiver jobber hun for at unge skal få lov til å bestemme over egne liv. Dette kan være valg knyttet til venner, studieretning, fritidsaktivitet, klær, yrke, religion, seksuell legning og hvem man vil gifte seg med.

Ta gjerne kontakt hvis du opplever strenge grenser hjemme, eller blir begrenset fra å leve slik du ønsker å leve, er bekymret for en venn som opplever dette, sliter med negative tanker, følelser eller bekymringer, eller lurer på praktiske ting knyttet til NAV, UDI eller lånekassen.

Du treffer henne på tlf: 457 29 115, hegetordal@osloskolen.no eller på snap: hege_mr

Minoritetsrådgiveren finner du i Bækkelagshallen, på rom 5104.

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/ 

Hvem kan du kontakte i ferien

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap (Mandag-fredag kl.09.00-17.00)   TLF 815 55201

Alarmtelefonen for barn og unge: TLF 11 61 11

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap mot tvangsekteskap   TLF: 478 09 050

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger SEIF TLF 22 03 48 30

Politi

Nødnummer: TLF 112

Direktenummer: TLF 02800

Minoritetsrådgiver

Hege Tørdal.jpg

Hege Tørdal

Tlf: 457 29 115

Epost: hege.tordal@osloskolen.no

Snap: hege_mr

Kontor: 5104