Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver skal blant annet å bistå elever med å fullføre og bestå videregående opplæring, forebygge tvangsekteskap, kjønnslemleste, frihetsberøvelse av unge, og æresrelatert vold. Drive nettverksbygging i bydelen, opplyse om arbeidet, og implementere rutiner og metoder for forebygging, samt etablere godt foreldresamarbeid.
Minoritetsrådgiveren er en del av regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Mer informasjon om Handlingsplanen, kan man lese på IMDI's nettside Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Aktuelle spørsmål elever kan komme til rådgiveren med:
• Spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
• Frykt for tvangsekteskap
• Frykt for å bli etterlatt i utlandet
• Problemer med venner
• Bekymring for en venn eller venninne som er i en vanskelig situasjon
• Konflikter med foreldre og søsken
• Frykt for vold

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldrene til våre elever. Foresatte er velkommen til å ta kontakt blant annet om:
• Spørsmål om barnas skolehverdag
• Ekstra oppfølging av deres barn
• Råd og veiledning i forhold til generasjonskonflikter
• Integreringsutfordringer

Åpningstider og kontaktinformasjon for minoritetsrådgiver i sommer

Laila Restan TLF 46 62 34 47
Mail: lre@imdi.no

Du kan også sende en melding til denne Facebookkontoen: "Laila Restan
(minoritetsrådgiver)"

Stengt: fra 11 juli til og med 31 juli.