Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiveren finner du i 21-gangen, på rom 2103.

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/ 

Hvem kan du kontakte i ferien

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap (Mandag-fredag kl.09.00-17.00)   TLF 815 55201

Alarmtelefonen for barn og unge: TLF 11 61 11

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap mot tvangsekteskap   TLF: 478 09 050

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger SEIF TLF 22 03 48 30

Politi

Nødnummer: TLF 112

Direktenummer: TLF 02800

Minoritetsrådgiver

Therese.jpg

Therese Sørhaug

Tlf: 94 01 02 43

Kontor: 2103

Mandag: 08.00 - 16.00