Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne

Miljøarbeiderene jobber ut fra skolens handlingsplan for arbeid med skolemiljøet og kapittel 9a i Opplæringsloven, som også handler om å forebygge og forhindre mobbing og redusere frafall i skolen. De jobber også med forebyggende rusarbeid.  Ved å være synlig i skolens elevmiljø, i kantina, i gangene og ute i skolegården er målet å sikre alle elever en trygg og trivelig skolehverdag.

Enkeltelever kan følges opp av miljøarbeider med ulike tiltak, og gjennom sosialpedagogiske samtaler. Miljøarbeider samarbeider tverrfaglig, med rådgivere, skolehelsetjenesten og PPT.

Miljøarbeiderene er tilgjengelig for deg dersom du ønsker å fortelle noe du kanskje synes er vanskelig å snakke om med venner eller foresatte. Du trenger ikke å ha en avtale på forhånd, du kan komme innom for en samtale hvis du ønsker det.