Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelp i biblioteket

Leksehjelp:

Det er ulike tilbud for leksehjelp på skolen. Det settes av egne tider til ulike trinn og fag. 

Bibliotekaren (Tonje) tilbyr leksehjelp når hun har tid. Hun hjelper til med alle fag. Særlig gjelder dette hjelp til å forstå oppgaver og finne frem til informasjon i bøkene, og hjelp til å lese gjennom oppgaver.