Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelp i biblioteket

Leksehjelp:

Påbygg har leksehjelp i midttimen på tirsdager

Bibliotekaren (Tonje) tilbyr leksehjelp når hun har tid. Hun hjelper til med alle fag. Særlig gjelder dette hjelp til å forstå oppgaver og finne frem til informasjon i bøkene, og hjelp til å lese gjennom oppgaver.