VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

Målgruppe

Holtet videregående skole tilbyr allmennfaglig påbygging på dagtid 23 timer i uken. Dette tilbudet er for elever som ønsker generell studiekompetanse, etter gjennomført yrkesfaglig utdanningsprogram.

Kompetanse

Generell studiekompetanse gir det faglige grunnlaget for å kunne søke opptak til universitet eller høyskole.

Inntakskrav

For å komme inn på allmennfaglig påbygging, kreves det at man har fullført yrkesutdanning (VG1 og VG2 + lærling) med fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse oppnådd uten fag- eller svennebrev (VG1, VG2 og VG3).

Innhold

De fagene som er inkludert i allmennfaglig påbygging fellesfag er følgende: norsk 10 t, matematikk 5 t, naturfag 3 t og historie 5 t.

Fag i utdanningen

Norsk

Naturfag

Historie

Matte

Drawing of a city