VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

Elever øver til eksamen

Målgruppe 

Holtet videregående skole tilbyr allmennfaglig påbygging på dagtid 23 timer i uken. Dette tilbudet er for elever som ønsker generell studiekompetanse, etter gjennomført yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Kompetanse 

Generell studiekompetanse gir det faglige grunnlaget for å kunne søke opptak til universitet eller høyskole. 

Inntakskrav 

For å komme inn på allmennfaglig påbygging kreves det at man enten:  

  • har fullført yrkesutdanning (VG1 og VG2 + lærling) med fag- eller svennebrev  

eller 

  • har oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev (VG1, VG2 og VG3). 

Fag i utdanningen

norsk 10 timer i uka 

matematikk 5 timer i uka   

naturfag 3 timer i uka 

historie 5 timer i uka 

Drawing of a city