Hovedseksjon

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Praksis, barne- og ungdomsarbeid

En barne– og ungdomsarbeider skal kunne:

 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere ulike pedagogiske tilbud for barn og unge.
 • Hjelpe barn med å utvikle god sosial kompetanse.
 • Gi barn et oppvekstmiljø preget av lek, utforskning og læring.
 • Være gode rollemodeller, og veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv, og fremme god fysisk og psykisk helse.
 • Inspirere til aktiviteter innen lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsliv.
 • Samarbeide med barn, foresatte og kolleger.

Fag i utdanningen:

Programfag

 • Yrkesliv barne- og ungdomsarbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pedagogisk arbeid
 • Yrkesfaglig fordypning

Fellesfag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

Barne- og ungdomsarbeid på Holtet vgs

Dahir anbefaler barne- og ungdomsarbeider

Fag i utdanningen

Programfag

 • Yrkesliv barne- og ungdomsarbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pedagogisk arbeid
 • Yrkesfaglig fordypning

Fellesfag

 • Norsk
 • Samfunnskunnskap
 • Kroppsøving