Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Praksis, barne- og ungdomsarbeid

En barne– og ungdomsarbeider skal kunne:

 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere ulike pedagogiske tilbud for barn og unge.
 • Hjelpe barn med å utvikle god sosial kompetanse.
 • Gi barn et oppvekstmiljø preget av lek, utforskning og læring.
 • Være gode rollemodeller, og veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv, og fremme god fysisk og psykisk helse.
 • Inspirere til aktiviteter innen lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsliv.
 • Samarbeide med barn, foresatte og kolleger.

 

Fag i utdanningen:

Programfag

 • Yrkesutøvelse
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Helsefremmende arbeid
 • Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

Barne- og ungdomsarbeid på Holtet vgs

Dahir anbefaler barne- og ungdomsarbeider

Fag i utdanningen

Programfag

Yrkesutøvelse

Kommunikasjon og samhandling

Helsefremmende arbeid

Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving