VG2 Barne- og ungdomsarbeider

spill

En barne– og ungdomsarbeider skal kunne:

  • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere ulike pedagogiske tilbud for barn og unge.
  • Hjelpe barn med å utvikle god sosial kompetanse.
  • Gi barn et oppvekstmiljø preget av lek, utforskning og læring.
  • Være gode rollemodeller, og veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv, og fremme god fysisk og psykisk helse.
  • Inspirere til aktiviteter innen lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsliv.
  • Samarbeide med barn, foresatte og kolleger.

Fag i utdanningen

Programfag

Yrkesutøvelse

Kommunikasjon og samhandling

Helsefremmende arbeid

Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving

Drawing of a city