Hovedseksjon

Arbeidslivstrening

Matlaging på skolekjøkken:

God kjøkkenhygiene, lage enkle og sunne matretter, kildesortering, god utnyttelse av naturens matressurser. Avdelingen benytter skolekjøkken en gang i uken.

Botrening:

Fokus på å fungere selvstendig i egen bolig, samt øve opp sosiale ferdigheter.

Miljøgruppe:

Innsamling av returpapir, makulering, laminering og div. vaktmesteroppgaver.

Bilgruppe:

Utføre arbeidsoppgaver som bilpleie, transportoppdrag og arbeid med trafikkforståelse. Elevene får trening i å utføre planlagte arbeidsoppgaver på en god måte.  

Ekstern arbeidspraksis:

Samarbeid med tilrettelagte arbeidsplasser. Det er et mål at alle elever går ut i tilrettelagt arbeid etter endt skolegang. Mange elever er i arbeidspraksis en til flere dager i uka.

ADL – aktivitet i dagliglivets gjøremål:

Opplæringen har som mål å utvikle elevenes ferdigheter innenfor ulike områder:  

  • fungere i egen bolig 
  • sosial samhandling og deltakelse i fellesaktiviteter 
  • delta i tilrettelagt arbeidsliv 
  • benytte digitale verktøy 
  • handle i butikk 
  • utføre arbeidsoppgaver knyttet til et måltid 
  • personlig hygiene 
  • benytte offentlig transport.