Hovedseksjon

Tilbud for minoritetsspråklige elever

klasserom

Målgruppen

Søkere med kort botid i Norge og som trenger styrking i norsk og andre basisfag enn det som tilbys på 1-årig forberedende Vg1.

Inntak

Aktuelle søkere innkalles til en prøve i norsk, engelsk og matematikk Plassering på 1-, 2-, 3- eller 4-årig kurs skjer på grunnlag av prøve og intervju.

Kompetanse

Etter fullført kurs får elevene vitnemål fra grunnskolen og kan søke opptak i videregående skole.

Bruk av rett

Søkere som tas inn på grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever, bruker ikke av retten til videregående opplæring mens de går på kurset.

Vilbli: Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige 16-19-åringer

Undervisning i følgende fag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Naturfag

Matte