Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Alle skoler har et skolemiljøutvalg (SMU) hvor elever, skoleledelsen og fylkeskommunen er representert. Utvalget er sammensatt slik at elevgruppen er i flertall.

På Holtet vgs. består SMU av fire elever, en representant fra de ansatte, en representant fra ledelsen og en representant fra fylkeskommunen. Elevrådet er med på å bestemme hvem som skal sitte i SMU. Utvalget holder jevnlige møter gjennom året.

SMU skal til enhver tid være orientert om alle forhold ved skolen som påvirker skolemiljøet. Det kan være enkelthendelser som skjer, beslutninger som tas eller planer som legges. Utvalget kan til enhver tid be om informasjon og dokumentasjon på skolens helse-, miljø- og trygghetsarbeid og skal være med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak på skolen.

Medlemmer:

 

Om skolemiljøutvalget