Skolemiljøutvalget

Ved hver videregående skole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene er i flertall.

(opplæringsloven § 11-5a)

 

Om skolemiljøutvalget