Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Skolens rådgivere

Du finner rådgiverne på rom 2103, 2104 og 2105

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med utdannings- og yrkesrådgiving. Dette betyr at vi bidrar til å bevisstgjøre og støtte deg i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv.

Vi kan også hjelpe deg med sosial-pedagogisk rådgiving. Dette betyr at vi kan medvirke til at du finner deg til rette i opplæringa og hjelper deg med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for din opplevelse av skolehverdagen.

Eksempler på ting vi kan hjelpe deg med er:

  • Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker, samt valg av utdanningsprogram og programfag
  • Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler
  • Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet
  • Søknader til fagopplæring, skolegang, studier
  • Tilrettelegging om skoledagene føles tunge
  • Personlig veiledning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din

Vi er også et bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Lånekassen og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser. Vi er voksenpersoner som lytter til det du har å si. Dersom du har problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du snakker med rådgiverne om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg.