Tilrettelagt Helse- og oppvekstfag

Maksimum 16 elever i klassen og undervisningen foregår med tolærersystem.

Et viktig mål med utdanningen er at eleven skal oppnå kompetanse til enten å bli Lærekandidat, få arbeid i bedrift, arbeid i vernet bedrift eller videre utdanning i ordinær VG2 HO-klasse.

Elevene vurderes etter kompetansemålene i fagplanen for VG1HO.

Fag i undervisningen

Programfag

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Prosjekt til fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Naturfag

Matte

Kroppsøving

Drawing of a city