Vår profil

Handshake

Gjennom å gjøre undervisningen relevant for elevene forbereder vi elevene til arbeidsliv og høyere utdanning. Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som jobber med FYR (relevans i fellesfagene), CLIL (Content Lanugage Integrated Learning), tilpasset opplæring, begrepsforståelse i alle fag, læringsledelse med mer.

Gjennom tett oppfølging av alle elevene fokuserer vi på vurdering, fravær, og på å skape trygge, forutsigbare rammer. Elevgruppen er sammensatt og vi tilpasser derfor undervisningen elevenes forutsetninger. Tverrfaglig språkforståelse og et trygt læringsmiljø er områder vi satser spesielt på.

Vi tilbyr Helse- og oppvekstfag, ambulansefag med studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse, tilrettelagt tilbud i helse og oppvekstfag og tilrettelagt tilbud i studiespesialisering med arbeidslivstrening. Vi også grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.

Vårt mål er at alle elever fullfører og består videregående skole, med så gode resultater som mulig. På Holtet videregående skole skal alle elevene trives, lære og oppleve mestring.