Hovedseksjon

Vår profil

Handshake

Gjennom å gjøre undervisningen relevant for elevene forbereder vi elevene til arbeidsliv og høyere utdanning. Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som jobber med FYR (relevans i fellesfagene), CLIL (Content Lanugage Integrated Learning), tilpasset opplæring, begrepsforståelse i alle fag, læringsledelse med mer.

Gjennom tett oppfølging av alle elevene fokuserer vi på vurdering, fravær, og på å skape trygge, forutsigbare rammer. Elevgruppen er sammensatt og vi tilpasser derfor undervisningen elevenes forutsetninger. Tverrfaglig språkforståelse og et trygt læringsmiljø er områder vi satser spesielt på.

På Holtet tilbyr vi følgende studieretninger:

  • Helse- og oppvekstfag
  • Ambulansefag med studiespesialisering
  • Påbygning til generell studiekompetanse
  • Tilrettelagt tilbud i helse og oppvekstfag
  • Tilrettelagt tilbud i studiespesialisering med arbeidslivstrening
  • Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge


Vårt mål er at alle elever fullfører og består videregående skole, med så gode resultater som mulig. På Holtet videregående skole skal alle elevene trives, lære og oppleve mestring.