Vår profil

Handshake

Gjennom å gjøre undervisningen relevant for elevene forbereder vi elevene til arbeidslivet og høyere utdanning. Vi har en faglig svært kompetent lærerstab som jobber med FYR (Fellesfag-Yrkesretting-Relevans) CLIL (Content Language Integrated Learning), tilpasset opplæring, begrepsforståelse i alle fag, læringsledelse med mer.

Gjennom tett oppfølging av alle elevene fokuserer vi på vurdering, fravær og på å skape trygge, forutsigbare rammer. Elevgruppen er sammensatt og vi tilpasser derfor undervisningen til elevenes forutsetninger. Tverrfaglig språkforståelse og et trygt læringsmiljø er områder vi satser spesielt på.

Vi tilbyr Vg1 Helse- og oppvekstfag og ambulansefag med studiekompetanse, Vg3 påbygning til generell studiekompetanse, tilrettelagt opplæring i helse og oppvekstfag og studiespesialisering med arbeidslivstrening. Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.

Vårt mål er at alle elever fullfører og består med så gode resultater som mulig. På Holtet videregående skole skal alle elevene trives, lære og oppleve mestring.