Hovedseksjon

Fellesfag AFTO

Norsk:

Utvikle leseglede og leseforståelse ved å øke ordforråd og begrepsapparat, samt utvikle muntlige ferdigheter.

Matematikk:

Praktiske oppgaver om hverdagsmatematikk som pengeverdi, forståelse av tid, selvstendig bruk av kollektiv transport. Øke elevenes forståelse av tall og mengder.

Samfunnsfag:

Dagsaktuelle nyheter, lover og regler i samfunnet, samt identitet.

Naturfag:

Naturen, miljøvern og klima, kroppen vår, kosthold og hygiene.

Engelsk:

Temaer knyttet til elevenes dagligliv, fritid og interesser. Fokus på muntlige ferdigheter.

Kroppsøving/svømming:

Lære basisferdigheter innenfor ulike idretter. øve på inkludering, fairplay og samarbeid. Koordinasjon, styrke og utholdenhet.

Friluftsaktiviteter.

Avdelingen er i hovedsak på svømming en gang i uka.