Eksamen

Eksamen 1

Følg med på skolens infoskjermer, der kommer viktig informasjon vedrørende eksamen. 

 

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende
ordning:

 

NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du for eksempel 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.

 

Oslo kommunes informasjon om eksamen.