Eksamen

Eksamen 1

Følg alltid med på skolens infoskjermer, der kommer all viktig informasjon vedrørende eksamen. 

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende
ordning:

  • Vg1: Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk
  • Vg2: Alle elever skal opp i en tverrfaglig eksamen i programfag, og de trekkes ut til eksamen i ett fag;
    skriftlig eller muntlig
  • Vg3 påbygging: Alle elever skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. De skal i tillegg trekkes ut i
    en skriftlig og en muntlig eksamen.

NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du for eksempel 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.

For tverrfaglig eksamen på yrkesfag Vg2 gjelder andre regler. Hvis du stryker i et programfag vil ikke dette faget være bestått selv om du står til tverrfaglig eksamen. Hvis dette skjer må du avlegge og bestå en egen eksamen (særskilt prøve) i programfaget du har strøket i, etter at eksamen er gjennomført.

Får du ikke standpunktkarakter i et fag, blir eksamen annullert. Dette betyr at det har svært store konsekvenser å få IV (Ikke vurdert) i et fag. Du har da ikke muligheten til å bestå faget ved å bestå eksamen. Det er derfor mye bedre å få 1 i et fag enn IV.

Her finner du eksamensreglementet

Under vil du kunne følge linker til opplysninger som gjelder spesielt for de forskjellige trinnene: 

Oslo kommunes informasjon om eksamen i videregående skole.