Hovedseksjon

Eksamen

Eksamen 1

Skriftlig eksamen på videregående nivå er enten:

  • Sentralt gitt eksamen, der Utdanningsdirektoratet har ansvar for oppgaveproduksjonen og oppgaven er felles for hele landet.
  • Lokalt gitt eksamen, der fylkeskommunene har ansvar for oppgaveproduksjonen og oppgavene kan være ulike avhengig av hvor du bor.

Informasjon om sentralt gitt eksamen og sentral sensur, finner du på Utdanningsdirektoratets sider om eksamen som du finner ved å trykke på denne lenken Eksamen.

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende ordning:

  • FVO Forberedende voksenopplæring
  • Vg1
  • Vg2
  • Vg3/Vg4 allmenn påbygging
  • Eksamen i fremmedspråk

 

NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du for eksempel 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.

 

Oslo kommunes informasjon om eksamen.

Udir: Eksamen, standpunkt og vitnemål