Skriftlig eksamen avlyst

Eksamen 1

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. 

 

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende ordning:

 

NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du for eksempel 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.

 

Oslo kommunes informasjon om eksamen.

Udir: Eksamen, standpunkt og vitnemål