Eksamen

Eksamen 1

På denne siden vil du finne all relevant informasjon om eksamen.

Følg alltid med på skolens infoskjermer, der kommer all viktig informasjon vedrørende eksamen. 

Under vil du kunne følge linker til opplysninger som gjelder spesielt for de forskjellige trinnene: 

Oslo kommunes informasjon om eksamen i videregående skole.