Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen ved Holtet

Erlend Skåltveit - Rektor 

Helene Jeber Holt - Ass. rektor, Avdelingsleder Vg2, Administrasjon

Andrew Cornell - Avdelingsleder Vg1og Vg3 i skole

Melinda Jørgensen - Avdelingsleder FVO og TO-arbeidsliv

Mirjam Berg Abrahamsen - Avdelingsleder Studiekompetanse

Bente HovlandAvdelingsleder Elevteam, TO Vg1 og IKT/Kantine

Arbeidsoppgaver i ledelsen

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og arbeider spesielt med planlegging og med
skolens økonomi.
Assisterende rektor er stedfortreder for rektor og har koordineringsansvar for skolens avdelinger, samt en del utviklingsoppgaver.
Avdelingslederne har ansvar for å følge opp det faglige arbeidet på sine avdelinger og er lærernes og
elevenes kontaktperson inn til ledelsen.

Rektor, assisterende rektor og avdelingslederne har sine kontorer i 2. etasje i bygg 2.

 

Hvem snakker jeg med om hva?

Hvis du har spørsmål om det som skjer (eller ikke skjer) på skolen henvender du deg først og fremst til din kontaktlærer. Hvis kontaktlærer ikke kan hjelpe deg, eller du av ulike grunner ikke kan snakke med kontaktlærer henvender du deg til din avdelingsleder.
Har du spørsmål om valg av fag eller bytte av fag, snakker du med rådgiver.
Har du spørsmål av personlig art, er rådgiver, helsesøster eller miljøarbeider en naturlig samtalepartner.
Er du bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler, kan du ta kontakt med en av skolens miljøarbeidere.

Alle andre ansatte