Ledelse og ansatte

Tone Amdahl  - Rektor - Tlf. 915 54 344

Laila Klüwer - Ass. rektor og avd.leder - Tlf. 954 41 130

Kathrine Reine - Avd.leder GS - Tlf. 922 55 764

Helene Jeber Holt - Avd.leder HO - Tlf. 997 00 329

Ulla Aune - Avd.leder Adm / drift - Tlf. 900 73 827