Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Bilde av ledelsen

Erlend Skåltveit - Rektor - Telefon: 988 68 436

Helene Jeber Holt - Ass. rektor, Avdelingsleder Vg2, Administrasjon - Telefon: 997 00 329

Andrew Cornell - Avdelingsleder Vg1og Vg3 i skole - Telefon: 951 29 828

Melinda Jørgensen - Avdelingsleder FVO og TO-arbeidsliv - Telefon: 477 86 839

Mirjam Berg Abrahamsen - Avdelingsleder Studiekompetanse - Telefon: 915 84 785

Cecilie Cathrin Ruud - Avdelingsleder Elevteam, TO Vg1 og IKT/Kantine - Telefon: 415 25 404 

Arbeidsoppgaver i ledelsen

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og arbeider spesielt med planlegging og med skolens økonomi.
Assisterende rektor er stedfortreder for rektor og har koordineringsansvar for skolens avdelinger, samt en del utviklingsoppgaver.
Avdelingslederne har ansvar for å følge opp det faglige arbeidet på sine avdelinger og er lærernes og elevenes kontaktperson inn til ledelsen.

Rektor, assisterende rektor og avdelingslederne har sine kontorer i 2. etasje i bygg 2.

 

Hvem snakker jeg med om hva?

Hvis du har spørsmål om det som skjer (eller ikke skjer) på skolen henvender du deg først og fremst til din kontaktlærer. Hvis kontaktlærer ikke kan hjelpe deg, eller du av ulike grunner ikke kan snakke med kontaktlærer henvender du deg til din avdelingsleder.
Har du spørsmål om valg av fag eller bytte av fag, snakker du med rådgiver.
Har du spørsmål av personlig art, er rådgiver, helsesøster eller miljøarbeider en naturlig samtalepartner.
Er du bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler, kan du ta kontakt med en av skolens miljøarbeidere.

Alle andre ansatte