Ledelse og ansatte

Tone Amdahl  - Rektor - Tlf. 915 54 344

Kathrine Reine - Ass.rektor og Avd.leder GS og Påbygg - Tlf. 922 55 764

Helene Jeber Holt - Avd.leder HO-Vg1 og Vg2, VO - Tlf. 997 00 329

Ulla Aune - Avd.leder Adm / drift - Tlf. 900 73 827