Ledelse og ansatte

Kathrine Reine - Fung. rektor - Tlf. 922 55 764

Helene Jeber Holt - Ass. rektor (fung.) - Tlf. 997 00 329

Kai Reidar Mollestad Andreassen - Avdelingsleder - Tlf. 930 59 838

Heidi Lindberg Augestad - Avdelingsleder - Tlf. 911 16 893

Ulla Aune - Avdelingsleder  - Tlf. 900 73 827

Tone Amdahl  - Rektor (permisjon)