Hovedseksjon

Programfag

Helsefremmende arbeid handler om sammenhengen mellom livsstil, fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilsykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.

Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte, og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygget opp, kravene som må settes til god yrkesutøvelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Prosjekt til fordypning gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen utdanningsprogrammet Helse- og sosialfag. Det er viktig at du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrker innenfor helse-, sosial- og oppvekstsektoren og fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg2-nivå.