Vg2

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. 

I tillegg kan elevene (ca 20%) trekkes ut i muntlig eksamen i norsk, engelsk eller samfunnsfag.

Muntlig eksamen:

Forberedelsestid til muntlig eksamen er 24 timer. Eleven får vite hvilket fag 48 timer før eksamen.

Praktisk tverrfaglig eksamen: Forberedelsestid er 48 timer.

Eks. Dok. Vg2