Hovedseksjon

Stor skolegårdsfest i lunsjen

En gruppe mennesker i klær

I dag var det skolegårsfest i lunsjen hvor vi feiret den offisielle åpningen av veggmaleriet "Flukt".

Veggmaleriet ble feiret med grilling i skolegården, musikk fra DJ Sebastian FMC, taler og workshop i spraymaling med kunstner Hanne Ugelstad fra Street Art Oslo. 

Skolen vil rette en stor takk til alle som har vært involvert og bidratt inn i prosjektet. Det kunstneriske arbeidet har elevene våre fra klassene 1AMA, 2AMA, 3AMA, M4A og M4C stått for, med kyndig veiledning av Hanne Ugelstad fra Street Art Oslo. Som en av elevene våre sa i sin tale: "En spesiell takk til Hanne som har klart å sy sammen alle ideene og tankene våre til en større helhet."

Temaet for veggmaleriet er flukt. Kunstverkets tematikk kan tolkes både bokstavelig og metaforisk. Alle kan vel kjenne seg igjen i at man av og til må flykte fra noe til noe annet. Håpet er at dette "noe annet" kan være bedre enn det utgangspunktet man selv hadde. Hvem står i enden og viser seg som håpet?

Skolen vil rette en stor takk til Street Art Oslo, DKS og alle invoverte elever og lærere.