Hovedseksjon

Hvordan er det å være ung i Oslo?

Tenåringer i aktivitet

Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan barn og unge har det, og hva de driver med i fritiden. Mange av våre elever deltok, og nå er resultatene klare. I filmen under forteller ungdomsforsker Anders Bakken om hva svarene kan si om hvordan det er å være ung i Oslo i dag.

 

 

Hva handler spørsmålene om?

Spørsmålene handler om barn og unges hverdagsliv. Elevene får blant annet spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse og trivsel. 

Hva brukes resultatene til?

Resultatene gir de som jobber i kommunen og i bydelene kunnskap som kan gjøre byen enda bedre å vokse opp i. Dette blir brukt i utviklingen av tiltak og oppvekstpolitikk, og til forskning på barn og unge.

Undersøkelsen er en god mulighet for elever i alderen 10-19 år til å fortelle blant andre politikere og forskere om hvordan det er å vokse opp i byen. Undersøkelsen vil gi mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

Les mer om undersøkelsen på OsloMet sine nettsider.

Her får du informasjonen om undersøkelsen på andre språk. 

Se tall for hvordan det er å vokse opp i ulike deler av Norge.