Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Ung gutt med skateboard.

Det er alltid frivillig for elevene å delta, og du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolen gjennomfører undersøkelsen fra uke 47.

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Se spørsmålene i Elevundersøkelsen

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater i nettportalen (krever pålogging).

Hvert år publiserer vi flere rapporter og analyser om Elevundersøkelsen. Her finner du en oversikt over alle rapporter fra 2003 og frem til i dag.

Tallene fra elevundersøkelsen publiserer vi i Udirs statistikkbank. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for: 7. trinn, 10. trinn og vg1.