Hovedseksjon

Slik blir du eksamensklar

Elever øver til eksamen

Før skriftlig eksamen

 • Sett deg et mål. Hvilket resultat ønsker du å oppnå og hva må du gjøre for å nå målet?
 • Få oversikt over hovedinnholdet i faget. Gå gjennom periodeplaner og notater fra undervisningen. Les oppsummeringene i slutten av hvert kapittel i læreboka.
 • Bruk studieteknikker som fungerer for deg. Du kan for eksempel visualisere stoffet som en historie, lage tankekart, diskutere med venner, skrive, tegne eller stille spørsmål.
 • Gå gjennom rådene du har fått fra faglæreren din gjennom skoleåret. Bruk disse til å finne ut hva du bør jobbe mer med.
 • Finn tidligere eksamensoppgaver og øv på oppgaver som er relevante for deg.
 • I norsk og engelsk har du en forberedelsesdag – bruk den godt! Snakk med faglæreren din hvis det er noe du lurer på.
 • Opparbeid deg overskudd! Før eksamen er det viktig at du får nok søvn og hvile, men også at du gjør ting som gir deg energi.

 

På den skriftlige eksamensdagen

 •  Møt opp i god tid. Da unngår du unødvendig stress før eksamen starter.
 • Det kan være lurt å ha med seg legitimasjon.
 • Pass på at du har med deg alt nødvendig utstyr og tillatte hjelpemidler.
 • Les oppgaven nøye, gjerne tre ganger. Du bør også gå tilbake til oppgaven underveis, slik at du er sikker på at du har forstått den riktig og svarer på det det spørres om.
 • Du har fem timer til rådighet – disponer tiden godt og følg med på klokka.
 • Ta deg pauser underveis. Be om å få tur ut for å strekke på bena og få frisk luft. Husk å spise og drikke.

 

Før muntlig eksamen

 •  Sett deg et mål. Hvilket resultat ønsker du å oppnå? Hva må du gjøre for å nå målet ditt?
 • Øv på muntlige problemstillinger og spørsmål. Gå gjennom tidligere oppgaver og tenk over hvilke spørsmål du kan få.
 • Jobb gjerne sammen med andre elever og lag "prøvemuntlig". Noen kan presentere et tema og de andre kan stille spørsmål.
 • Sett deg godt inn i fagrapporten og repeter det du har vært igjennom av lærestoff.
 • Bruk veiledningstiden godt på forberedelsesdagen. Skriv gjerne ned spørsmål på forhånd sånn at du husker å spørre læreren din om det du lurer på. Husk å gi beskjed dersom du trenger spesielt utstyr til eksamensdagen.
 • Tenk på muntlig eksamen som en samtale der du skal fortelle og reflektere over det du har lært.

 

På den muntlige eksamensdagen

 •  Møt opp i god tid. Ta det med ro før du går inn og si til deg selv at dette kommer til å gå bra. Husk at begge sensorene der inne vil at du skal lykkes!
 • Bruk tiden godt. Du kan bruke inntil en tredjedel av tiden til å presentere temaet og problemstillingen. Resten av tiden skal du svare godt på spørsmålene som sensorene stiller.


Lykke til på eksamen!