Åpen dag 2020

infostand ved inngangen

På Holtet møter du engasjerte lærere og elever som vil ta deg med på en inspirerende tur gjennom skolen og informere om skolens utdanningsprogram;

 

Det blir smakebiter på undervisning og du vil få anledning til å snakke med miljøarbeidere, rådgivere og ledelsen på skolen.

På Holtet jobber vi kontinuerlig for å skape et godt læringsmiljø og fokuserer på deg og din læring, utvikling og fremtid.

Velkommen!

Her kan du se når alle de forskjellige osloskolenene har sine åpne dager: 

Kalender åpen dag videregående skole

Promofilm

Åpen dag 2020