Strategisk plan

Strategisk plan

Revidert strategisk plan 2018 (mai 2018) er utarbeidet i samarbeid mellom skolens ledelse, MBU og skolens lærere. Gjennom prosjektet Utviklingsløyper i regi av Utdanningsetaten har E&Y i samarbeid med skolen utviklet en ståstedsanalsyse. Med utgangspunkt i den samt skolens egne analyser har skolen definert behov og vektspunkter for videre utvikling av skolen. Gjennom denne prosessen har skolens kollegium samlet landet på to hovedområder skolen skal ha fokus på i 2018:

1. Språklæring

2. Læringsmiljø

Du kan lese hele planen her.

Strategisk plan