Hovedseksjon

Strategisk plan

forside strategisk plan

Strategisk plan 2021 er utarbeidet i samarbeid mellom skolens ledelse, lærere og elever. Gjennom flere arbeidsseminarer og drøftinger i MBU har skolens kollegium og elever utviklet en strategisk plan vi samles om.

Resultatanalyser fra skoleåret 2019/2020, flere evalueringer og innspill fra personalet, samt innspill fra elevrådet er brukt som bakgrunnsmateriale for årets strategiske plan.  Gjennom denne prosessen har skolens kollegium samlet landet på trehovedområder skolen skal ha fokus på i 2021. Alle ligger under hovedparaplyen - LÆRE Å LÆRE

1. Fagfornyelsen

2. Språklæring

3. Læringsmiljø

Du kan lese hele planen her.

Strategisk plan