Ledelse

Kathrine Reine - Rektor 

Helene Jeber Holt - Ass. rektor (fung.)

Kai Reidar Mollestad Andreassen - Avdelingsleder

Heidi Lindberg Augestad - Avdelingsleder

Ulla Aune - Avdelingsleder