Helsetjeneste

Anita Hansen -  Helsesykepleier - Tlf. 992 85 196

Haldis Utne - Helsesykepleier - Tlf. 950 92 883

Julia Normann - Skolepsykolog - Tlf. 481 76 597