Helsetjeneste

Anita Hansen -  Helsesykepleier - Tlf. 992 85 196

Haldis Utne - Helsesykepleier - Tlf. 950 92 883

Lasse Bagstevold - Psykolog - Permisjon