Helsetjeneste

Anita Hansen -  Helsesøster - Permisjon

Haldis Utne - Helsesøster - Tlf. 950 92 883

Lasse Bagstevold - Psykolog - Tlf.  48 01 62 45