Hovedseksjon

Samefolkets dag

Ma. 6.2.

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.