Publisering av karakterer - førstetermin

On. 15.1.

I dag publiseres karakterene for førstetermin.