Hovedseksjon

Den internasjonale morsmålsdagen

Ti. 21.2.

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999, og har blitt markert 21. februar hvert år siden. 

Morsmåldagen er en flott anledning til å synliggjøre de språklige ressursene i lokalmiljøet. Å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle, og gjennom feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge!