Første skoledag 2019-20

Se brev i posten eller skolens hjemmeside for informasjon om oppmøte sted og tidspunkt.