FN-dagen

To. 24.10.

Holtet vgs

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945.

FN-pakten er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De forente nasjoner (FN), og er på sett og vis FNs grunnlov. Den inneholder regler og prosedyrer for Generalforsamlingen.

Påskolen blir dagen markert i samfunnsfagsklassene, og det blir Kahoot i biblioteket.

FN