Vg2

Eksamen og uttrekksregler: Alle skal opp til praktisk tverrfaglig eksamen.

I tillegg kan elevene (ca 20%) trekkes ut i skriftlig eksamen i norsk eller engelsk, eller

muntlig eksamen i norsk, engelsk eller samfunnsfag.

 

Skriftlig eksamen:

Det er ingen forberedelsesdag i norsk hovedmål. Norsk som andrespråk og engelsk har 1 forberedelsesdag.

 

Muntlig eksamen:

Forberedelsestid til muntlig eksamen er 24 timer. Eleven får vite hvilket fag 48 timer før eksamen.

 

Praktisk tverrfaglig eksamen: Forberedelsestid er 48 timer.