Privatisteksamen i fremmedspråk: Et frivillig tilbud

Fra vår 2012 ble det innført krav om både skriftlig og muntlig eksamen i samsvar med fastsatt eksamensordning i gjeldende læreplaner for fremmedspråk.

Fra samme tid ble det innført eksamen to ganger i året.

For skoleår 2016-2017 gjennomføres ordning med privatisteksamen i følgende fag:

Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, kinesisk mandarin, koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

For mer informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets og eller Privatistkontoret i Oslos nettsider.

I skoleåret 2016-2017 også ordningen i finsk, fransk, italiensk, spansk og tysk for elever som ikke tidligere har hatt elevstatus i faget verken i grunnskolen eller på videregående skole.

Holtet vgs tilbyr privatisteksamen i fremmedspråk nivå II og nivå III en gang, og bare til elever som ikke tidligere har benyttet seg av ordningen.

Oppmelding til skriftlig og muntlig eksamen i ovennevnte privatisteksamener i fremmedspråk gjøres til skolen eleven går på. Følg med på infoskjermene for informasjon om oppmeldingsfrister og annet.

Skriftlig eksamen foregår på skolen, muntlig eksamen i regi av Privatistkontoret.

 

Det er viktig at du, i god tid før eksamen, leser og setter deg inn i all informasjon fra Privatistkontoret som ligger i dokumentene på høyre side.