Privatisteksamen i fremmedspråk: Et frivillig tilbud

Fra vår 2012 og vår 2013 ble det i tillegg til skriftlig eksamen krav om lokalt gitt muntlig eksamen for privatister i følgende fag: Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, kinesisk mandarin, koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

 

Oppmelding til skriftlig og muntlig eksamen i ovennevnte privatisteksamener i fremmedspråk gjøres til skolen eleven går på.

 

Skriftlig eksamen foregår på skolen, muntlig eksamen i regi av Privatistkontoret.

 

Ved øvrige privatistoppmeldinger må elevene selv melde seg opp i PrivatistWeb. Elever med fremmedspråk i fransk, italiensk, spansk, tysk og tegnspråk må melde seg til privatisteksamen via www.privatistweb.no

 

Det er viktig at du leser og setter deg inn i all informasjon fra Privatistkontoret som ligger i dokumentene på høyre side.