Eksamen

Eksamen 1

På denne siden vil du finne all relevant informasjon om eksamen.

På høyre side ligger forskjellige dokumenter.

 

Følg alltid med på skolens infoskjermer, der kommer all viktig informasjon vedrørende eksamen.

 

Under vil du kunne følge linker til opplysninger som gjelder spesielt for de forskjellige trinnene:

 

Grunnskole VO

Vg1

Vg2

Vg3 allmenn påbygging

Eksamen i fremmedspråk