Vg3/Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Eksamen og uttrekksregler:

Elever som går Vg3/Vg4 påbygging, er elever som allerede har vitnemål etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, og som tar påbygging for å oppnå generell studiekompetanse.

Elever på Vg3/Vg4 påbygging har samme antall eksamener som Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Den obligatoriske eksamenen i norsk hovedmål er avlyst. Elevene skal trekkes ut til to eksamener.

For Vg3/Vg4 påbygging er det imidlertid ikke krav om en bestemt fordeling av de to trekkfagseksamenene mellom skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

 

Muntlig eksamen:

Forberedelsestid til muntlig eksamen er 24 timer. Eleven får vite hvilket fag 48 timer før eksamen.