Vg1

Eksamen og uttrekksregler:

Elevene (ca. 20%) kan trekkes ut i skriftlig eksamen i matematikk eller muntlig eksamen i matematikk eller naturfag.

Skriftlig eksamen: Det er ingen forberedelsesdag til matematikk vg1 

Muntlig eksamen:

Forberedelsestid til muntlig eksamen er 24 timer. Eleven får vite hvilket fag 48 timer før eksamen.

Eks. Dok. Vg1