Privatisteksamen i fremmedspråk: Et frivillig tilbud

Utdanningsetaten viser til privatistordningen for skriftlig eksamen i språk det ikke gis opplæring i.

Fra våren 2012 ble det innført krav om både skriftlig og muntlig eksamen i samsvar med fastsatt eksamensordning i gjeldende læreplaner for fremmedspråk. Fra samme tid ble det innført eksamen to ganger i året.

For skoleåret 2019/20 gjennomføres ordning med privatisteksamen i følgende fag: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, kinesisk mandarin, koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

For mer informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets og eller Privatistkontoret i Oslos nettsider.

Til informasjon: vår 2020 innføres privatistordningen for ungarsk på alle nivå.

Flere skoler har ønsket å benytte privatistordningen også innen fremmedspråkene finsk, fransk, italiensk, spansk, tysk og tegnspråk.

Vi ønsker derfor også for skoleåret 2019/20 å tilby ordningen i disse språk for elever som ikke tidligere har hatt elevstatus i faget verken i grunnskolen eller videregående skole.

Holtet vgs tilbyr privatisteksamen i fremmedspråk nivå II og nivå III en gang, og bare til elever som ikke tidligere har benyttet seg av ordningen.

Oppmelding til skriftlig og muntlig eksamen i ovennevnte privatisteksamener i fremmedspråk gjøres til skolen eleven går på. Følg med på infoskjermene for informasjon om oppmeldingsfrister og annet.

Skriftlig eksamen foregår på skolen, muntlig eksamen i regi av Privatistkontoret.

Det er viktig at eleven, i god tid før eksamen, leser og setter seg inn i all informasjon fra Privatistkontoret som ligger i dokumentene i denne siden.