Grunnskole VO

Eksamen og uttrekksregler: Alle elevene skal opp i én skriftlig og én muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen:

Det er 24 timer forberedelse i norsk og engelsk

Muntlig eksamen:

Forberedelsestid til muntlig eksamen er 24 timer. Eleven får vite hvilket fag 48 timer før eksamen.