Hovedseksjon

Tilgang til elevfravær

For at du som foresatt skal få tilgang til SkoleArena, må vi ha registrert riktige opplysninger om foresatte. Hvis du ikke får logget inn i Skolearena skyldes dette sannsynligvis at vi ikke har alle nødvendige opplysninger.

Send da en epost til skolen, postmottak@ude.oslo.kommune.no (Merk e-post med skolens navn), med følgende opplysninger:

  • Elevens navn og fødselsdato
  • Foresattes navn
  • Foresattes e-postadresse
  • Foresattes adresse
  • Foresattes mobilnummer

Merk e-posten: Holtet vgs / Skolearena

Vær oppmerksom på at tilgangen til Skolearena stopper automatisk når eleven fyller 18 år. Etter at eleven er 18 år, må han/hun selv godkjenne at foresatte skal ha tilgang til Skolearena og andre personlige opplysninger om eleven.

For å logge inn på SkoleArena, må du logge deg inn som Foresattte først. Da kommer du inn på skolens Portal. Finn frem til vertøyet Fravær og klikk på.

Mer informasjon om innlogging på skoleplattform finner du på siden  Tilgang til skoleplatform Oslo.

Les også brukerveiledning for SkoleArena