Tilgang til elevfravær

Foresatte på skolearena

For at foresatte skal få tilgang, må vi ha registrert riktige opplysninger om foresatte. Hvis foresatte ikke får logget inn i Skolearena skyldes dette sannsynligvis at vi ikke har alle nødvendige opplysninger.

Send da en epost til skolen,mailto:holtetvgs@ude.oslo.kommune.no, med følgende opplysninger:

  • Elevens navn og fødselsdato
  • Foresattes navn
  • Foresattes fødsels- og personnummer (hvis du ikke ønsker å skrive dette i e-post, kan du ringe oss for å oppgi det)
  • Foresattes e-postadresse
  • Foresattes adresse
  • Foresattes mobilnummer

Merk e-posten: Skolearena

Vær oppmerksom på at tilgangen til Skolearena stopper automatisk når eleven fyller 18 år. Etter at eleven er 18 år, må han/hun selv godkjenne at foresatte skal ha tilgang til Skolearena og andre personlige opplysninger om eleven.

For å logge inn på SkoleArena, må du logge deg inn som Foresattte først. Da kommer du inn på skolens Portal. Finn frem til vertøyet Fravær og klikk på.

Mer informasjon om innlogging på skoleplattform finner du på siden  Tilgang til skoleplatform Oslo.

Les også brukerveiledning for SkoleArena