Oslostandard skole-hjem samarbeid

Oslostandarden er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Last ned den nye Oslostandarden for skole-hjem-samarbeid her. (PDF)

Her er lenke til siden Oslostandarden for skole-hjem-samarbeid.