VG2 Ambulansefag

Hjerte/lungeredning

Viktig: Skoleåret 2018/2019 er siste gang vi har tilbud om denne linjen.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

 • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
 • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
 • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
 • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
 • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
 • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
 • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

 

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

 

Utdanningsløpet

 • Første skoleår- VG1 Helse og oppvekst
 • Andre skoleår- VG2 Ambulansefag
 • To år i lære i bedrift
 • Felles programfag

 

Fag i utdanningen:

Programfag

 • Ambulanseoperative emner
 • Ambulansemedisin
 • Grunnleggende helsefag
 • Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

 • Norsk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

Fag i utdanningen

Programfag

Ambulanseoperative emner

Ambulansemedisin

Grunnleggende helsefag

Yrkesfaglig fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving