VG2 Ambulansefag

ambulanse

Ambulansefaget passer for deg som er fysisk og psykisk sterk, og har evne til å vise medmenneskelighet og respekt for andre menneskers egenverd. Videre bør du ha evne til å ivareta nødvendige sikkerhetsmessige forhold for å skape et akseptabelt sikkerhetsnivå for pasienter og personale, og ha evne til å mestre ulike operative forhold.

Du bør dessuten kunne tilpasse seg medisinskfaglig veiledning og kontroll, ha evne til å ta ansvar for egen faglig utvikling og kommunikasjon. Det stilles også krav til teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Som autorisert ambulansearbeider kan man jobbe med faget på flere måter og ved bruk av en rekke forskjellige transportmidler som blant annet bil- og båtambulanse.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • å rykke ut til og transportere pasienter under alle vær- og føreforhold
 • å ivareta egen og andres sikkerhet under alle arbeidsforhold
 • å undersøke, observere og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
 • å prioritere mellom pasienter i akuttsituasjoner når flere er skadd
 • å sette i gang akuttmedisinske behandlingstiltak
 • å gi forsvarlig forflytning og leiring av pasienter
 • å observere pasienter under transport
 • å pleie, vise omsorg og kommunisere under varierte arbeidsforhold
 • å rapportere og dokumentere pasientopplysninger
 • å mestre pressituasjoner og vise kreativitet og handlingskompetanse
 • å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner
 • å kontrollere og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

 

Utdanningsløpet

 • Første skoleår- VG1 Helse og oppvekst
 • Andre skoleår- VG2 Ambulansefag
 • To år i lære i bedrift
 • Felles programfag

 

Ambulanseoperative emner handler om hvordan ambulanseoppdrag utføres på en sikker, effektiv og omsorgsfull måte. Programfaget omfatter redningstjenestens oppbygning og organisering og ambulansens innretning og utstyr. Videre dreier det seg om samhandling og kommunikasjon samt å gi riktig navigasjon, stressmestring og hvordan en kan ivareta egen og andres mentale helse, samt bruk av ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskader.

Grunnleggende helsefag dreier seg om grunnleggende helsefaglige emner, der kroppens oppbygning og funksjon står sentralt i faget. Etikk, kommunikasjon, hygiene, medikamentlære og relevant regelverk for yrkesutøvelsen inngår i programfaget. Programfaget omhandler videre empati og profesjonell medmenneskelig omsorg samt betydningen av godt samarbeid.

Ambulansemedisin dreier seg om hvordan tegn og symptomer legges til grunn for å ivareta pasienters vitale funksjoner. Systematikk i undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader inngår i programfaget. Programfaget handler videre om fysisk og psykisk omsorg for pasienter og pårørende.

Prosjekt til fordypning er et fag som legger stor vekt på yrkesorientering. Det er viktig at elevene får gode erfaringer og kunnskaper om det arbeidsfeltet de velger. Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike arbeidsområdene innen utdanningsprogrammet for Ambulansefag, og å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Ambulansearbeideren bruker anerkjente akuttmedisinske teknikker og ferdigheter og avansert utstyr. Det er viktig å identifisere tegn og symptomer som truer pasientens livsfunksjoner, og deretter handle selvstendig ut fra dette. Faget utøves i tråd med helsetjenestens etikk og verdier samt norske og internasjonale behandlingsstandarder.

Fag i utdanningen

Programfag

Ambulanseoperative emner

Ambulansemedisin

Grunnleggende helsefag

Prosjekt til fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving

Drawing of a city