"Alle har en psykisk helse"

Verdendagen for Psykisk helse

#værraus

 

Med årets tema «Vær raus» oppfordrer vi alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Hva  skjer når vi møter mennesker som er ulike oss selv? Har ulikhetene plass i fellesskapet, i samfunnet? Og klarer vi å akseptere disse ulikhetene?

Hva er raushet

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.

Kathrine Aspaas, forfatter av boken Rausheten tid, skriver dette om raushet:

“Raushet er å unne andre suksess.

Raushet er å våge åpenhet.

Raushet er å lytte til andre.

Raushet er å våge å feile.

Raushet er å tillate andre å feile.

Raushet er å hjelpe andre.

Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.

Raushet er å tilgi oss selv – og andre.

Raushet er å konfrontere med vennlighet.

Raushet er å sette grenser med vennlighet.

Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.”

Raushet

Instagramkonkurranse

Vi markerer #verdensdagenforpsykiskhelse og arrangerer fotokonkurranse med tema #værraus ❤️

 

Husk å merke bildet med #holtetvgs i tillegg til #værraus 


Vinnere trekkes fredag 12. okt.

Drawing of a city
Instagramkonkurranse