Velkommen til oss på Holtet vgs!

Handshake

Holtet videregående skole legger vekt på å gi alle elever en trygg og god opplæring. Elevene
skal oppleve faglig og menneskelig utvikling de årene de går på skolen.

Alle elever møter i skolegården. Her blir du møtt av ledelsen, lærere, rådgivere og miljøarbeidere som ønsker deg velkommen og viser vei til aulaen.

Dersom du lurer på noe i forbindelse med skolestart, kan du sende epost til holtetvgs@ude.oslo.kommune.no eller ringe oss på telefon 23 16 51 70.

For mer informasjon om skolestart ber vi om at du leser rektors velkomstbrev.

Oppmøtetider:

  • Grunnskolen: 09.00

    AFTO: 10.15

    VG1: 10.00

    VG2: 11.00

    Påbygg (VG3): 11.00

Elevene møter til følgende tidspunkt:

Grunnskolen: 09.00

AFTO: 10.15

VG1: 10.00

VG2: 11.00

Påbygg (VG3): 11.00