Vaksine på skolen

vaksinasjon på skolen

På tirsdag 7. september får alle elever på Holtet tilbud om å ta vaksinedose 1 på skolen. Vaksinesenteret i bydel Nordstrand står for vaksineringen og vaksineringen gjennomføres i skolens aula. Alle elever har fått utdelt informasjonsskriv om vaksineringen + samtykkeerklæring (aktuelt for elever under 16 år). 

Ha gjerne på klær som gir enkel tilgang til en skulder.
For å redusere risiko for smitteutbrudd håper på stor oppslutning rundt både vaksineringen og massetestingen, som vil foregå hver mandag og torsdag fremover.